C.F. Hansen - en mester i rum og lys

UDSTILLING I DOMKIRKENS MUSEUM: frem til 19. december 2023.  

København er i 2023 valgt som arkitekturhovedstad af UNESCO, og udstillingen er Københavns Domkirkes bidrag. 

En række QRkoder giver adgang til flere 360 scanninger af kirkerummet, som det ser ud nu og til tre modeller af C.F. Hansens ideal forestilling om det åbne kirkerum, hvor menigheden uden bænkerækker. Bemærk at Thorvaldsens statuer er i nicher, sådan som det oprindeligt var meningen i følge C.F. Hansen.

 

Da Christian Frederik Hansen omkring 1802 blev kaldet til København fra sit embede som bygmester i Altona, var det for at bistå hofbygmestrene her med at genopføre Christiansborg Slot og nyopføre et råd- og domhus. København var ødelagt efter flere brande, og bombardementet i 1807 lagde yderligere kvarterer i ruiner, så genopførelsen af stadens hovedkirke, Vor Frue Kirke, kom på listen over de bygninger han skulle skabe. 

Omdrejningspunktet for udstillingen er selve kirken og de to nabobygninger, Metropolitanskolen (der nu fungerer som Domkirkens Hus) og Soldins Stiftelse i Dyrkøb, som i udpræget grad er en helstøbt treenighed i hans værk. C.F. Hansens sans for proportioner og kubiske former, sans for rum, både bygningernes indre og i byens uderum, og hans udnyttelse af dagslysets skiftende accentuering af relief og rumlighed har givet titlen til årets udstilling: En mester i rum og lys.

 

Der vil være åbent mandag til torsdag kl. 11 til 16, fredage og søndage kl. 12 til 16. Der kan dog være lukket under kirkelige handlinger.

Det er muligt at bestille en omvisning i museet eller i kirken. En omvisning i dagtimerne koster 500 kr. og bestilles på e-mail: susanne@domkirken.dk

Frivillig?

Museets åbningstider varetages af frivillige medarbejdere. Kontakt kirke- og kulturmedarbejder Susanne Torgard på e-mail susanne@domkirken.dk eller telefon 61 61 62 20, hvis du har lyst til at deltage i arbejdet.