Magnus Bille Fought Kristensen

Barytonen Magnus Bille Fought Kristensen (f. 2000) har været ansat i Vor Frue Kantori siden efteråret 2022. Foruden kantoriet er Magnus også natkirkesanger i Vor Frue, hvor han blandt andet synger danske sange, salmer og romancer.

Magnus begyndte at synge som dreng i Københavns Drengekor - Det Kongelige Kantori.

Til daglig studerer Magnus klassisk sang på den konservatorieforberedende uddannelse MGK Hovedstaden på Frederiksberg (2021-2024) med Michael Lindberg som sanglærer.

Udover sine studieopgaver har Magnus medvirket som solist ved koncerter i flere af Københavns kirker.