Handicaphjælp

Parkering for invalidebiler
I Dyrkøb: 1 plads i 50 m afstand og 2 pladser i knapt 50 m afstand i Studiestræde. Der er 2 trin fra kørebane til fortov, men man kan undgå disse ved at køre hen til hjørnet af Nørregade og Dyrkøb. Invalidebiler kan desværre ikke komme helt frem til kirken.

Adgangsforhold
Det er bedst at benytte kirkens hoveddør. Der er 3 trin, (ca. 30 cm høje) fra fortov op til hoveddør. Der er asfalt og fliser til kirkens hoveddør.

Kørerampe
Der er etableret kørerampe (ca. 90 cm bred) til venstre for kirkens hovedindgang.

Kirken
Der er ingen trin fra forhal til kirkeskib, men fra kirkeskibet til koret og igen fra kor til alterskranke. Alle døre er mere end 80 cm brede. Der findes desværre ingen elevator.

Handicaptoilet
Der er handicaptoilet med trinløs adgang gennem kirkerummet. Bed venligst en kirketjener om hjælp, idet der skal låses døre op.

There is steeples access to a handicap-friendly toilet through the church. Please ask a verger for help since a door need to be unlocked. Phone +45 / 33 15 10 78 

Salmebøger med stor skrift
Vi har salmebøger og noder med stor skrift i kirken, som kan udleveres ved henvendelse til en af kirketjenerne.

Yderligere oplysninger eller hjælp:
Kirketjenerne:  Tlf: 33 15 10 78
E-mail: ktj@domkirken.dk

Har du brug for kørsel til og fra gudstjenester o.l. så kontakt kirketjenerne.