Københavns Domkirke – Vor Frue Kirke har vi to whistleblowerordninger:

  1. En intern ordning for kirkens medarbejdere og frivillige. Her kan indberettes, hvis du har oplevet overtrædelser inden for specifikke områder af EU-retten, det kan være offentlige udbud og forebyggelse af hvidvask. Der kan også indberettes om andre alvorlige forhold – fx seksuel chikane, krænkelser eller anden grov chikane på arbejdspladsen.  Du kan få adgang til ordningen under Kammeradvokaten HER

    BEMÆRK: Oplysninger om øvrige forhold er ikke omfattet af lovens anvendelsesområde. Det kan være overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter – fx indtagelse af alkohol eller privat brug af kontorartikler. I disse tilfælde, eller i tvivlstilfælde, opfordrer Københavns Domkirke ansatte til som udgangspunkt - afhængig af sagens karakter – hhv. at henvende sig direkte til kirkens ledelse eller arbejdsmiljørepræsentant, hvis du føler dig tryg ved, at overtrædelsen vil kunne håndteres effektivt hos kirken. Du er altid velkommen til at henvende dig til kirkens ledelse eller domprovst Johannes Gregers Jensen tlf.: 40153436, mail: joje@km.dk

  2. En ekstern ordning for selvstændig erhvervsdrivende, som arbejder for kirken, lønnede eller ulønnede praktikanter, personer, som arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, underleverandører og leverandører, tidligere ansatte mv. Her anvendes Den Nationale Whistleblowerordning, hvor du kan indberette forskellige overtrædelser af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold, som du har fået kendskab til. Du kan få adgang til ordningen HER    

Hvis du er en del af menigheden, eller besøgende i kirken, så vil du ikke kunne bruge disse whistleblowerordninger til at indberette oplysninger om forhold som du har fået kendskab til som besøgende, men du er velkommen til at kontakte kirkens administrative leder. Du finder kontaktinformationerne HER


Ansatte kan frit vælge, om de vil bruge den interne ordning under kammeradvokaten, eller den eksterne whistleblowerordning under datatilsynet.