Simon

Apostlen Simon har korslagte sænkede hænder. Den højre griber om en sav, der er hans martyrsymbol. Modelleret af Emil Wolff.

Figuren
Simon støtter sig til en sav, da en af legenderne fortæller, at han blev henrettet ved at blive savet midt over.

Historien
Tilnavnet Zeloten viser måske, at han tilhørte en oprørsgruppe ved navn Zeloterne. Han kaldes også Simon Kananæerne. Begge ord, der kan oversættes med ”ivrig” eller ”nidkær”, blev brugt om en gruppe mennesker, der kæmpede mod den romerske overmagt. På den baggrund er det ikke mærkeligt, at han glad fulgte Jesus. Sammen med Judas Thaddæus rejste Simon til både Ægypten, Armenien og Persien for at missionere. Her blev de begge henrettet på samme dag.

Fakta
Skitse fra 1821-24 – fuldført i 1823 Emil Wolff efter Thorvaldsens skitse. Figuren opstillet i marmor 1838.

Apostlen Simon af Bertel Thorvaldsen i Vor Frue Kirke


Apostlen Simon af Bertel Thorvaldsen i Vor Frue Kirke. Foto: Jakob Faurvig

English

Simon Zealot the Apostle

The statue
Simon is leaning on a saw, as one of the legends will have it that he was executed by being sawn in two.

The story
The byname of the Zealot may reveal that he belonged to a group of rebels known as the Zealots. He is also called Simon Kananaios. Both words can be translated as “ardent” or “zealous”, but were used about a group of people that fought against the Roman oppressors. With that in mind, it is no wonder that he happily followed Jesus. Simon travelled to Egypt, Armenia and Persia to preach along with Judas Thaddeus. However, they were executed there on the same day.

The facts
Sketch from 1821-24 – completed in 1823 by Emil Wolff according to Thorvaldsen’s sketch. The statue was mounted in marble in 1838.

 

Værker af Bertel Thorvaldsen