Orgler

Vor Frue kirke – Københavns Domkirke har to orgler. Det store orgel er bygget af Marcussen og Søn og blev taget i brug i 1995. Kororglet er bygget af Carsten Lund og blev indviet i 2002.

Det store Marcussen-orgel

Vor Frue Kirkes orgel blev indviet Palmesøndag d. 9. april 1995. Orglet tæller 87 stemmer fordelt på 5 manualer og pedal. Det er bygget af orgelbyggerfirmaet Marcussen og Søn fra Åbenrå. Facaden er tegnet af prof. Wilhelm Wohlert og dispositionen er udarbejdet af domorganist Niels Henrik Nielsen i samarbejde med kirkens orgelkonsulent, organist Per Kynne-Frandsen, Frederiksborg Slotskirke. Instrumentets henved 8000 piber er intoneret af Olav Oussoren, fra Marcussen og Søn og har gennem årene gennemgået efterintonation ved Carsten Lund’s Orgelbyggeri.

Disposition
Orglets grundidé var oprindelig efter gallisk forbillede, men resultatet faldt siden ud til et klassisk blandet instrument af germansk efterkrigstids-tradition. Herved er fremkommet:

  • Et bredt klingende hovedværk
  • Et blødere klingende positiv
  • Et nuancerigt svelleværk
  • Et eksponeret soloværk
  • Et afdæmpet ekkoværk
  • Et fundamentalt pedalværk

Desuden er orglet forsynet med et computerstyret registreringssystem udarbejdet af Jens Langvad, firmaet Ring Instrument.

Tekniske data

  • Omfang: Man. C-a´´´, Ped. C-g´
  • Hele instrumentet er bygget med sløjfelader og elektrisk traktur
  • Kor-orgelet kan spilles fra det store orgels spillebord

Se hovedorglets disposition – klik her

Hovedorgel i Vor Frue Kirke


Hovedorglet i Vor Frue Kirke. Foto: Peter Skov Friis

Kororglet

Kirken fik et kororgel som supplement til det store orgel i september 2002. Ønsket var, at tjenester som for eksempel morgenandagter og vesper nu kan forrettes samlet i korområdet med større nærhed i samspillet mellem altertjeneste, kor og organist samt menighed. Kororgelet er siden også rigt benyttet ved solist-koncerter med de optrædende foran kirkens alter.

Man kan ikke umiddelbart få øje på kororglet, det er nemlig bygget ind i de to åbninger i murværket, som befinder sig over døren til henholdsvis præsteværelse og skriftestol. Orglets to manualværker og pedalværk er placeret i nordsiden og sydsiden af koret, og vil derfra fylde den del af kirkerummet med en blid, men fyldig orgelklang til støtte for kor- og menighedssang.

Det hele styres af den spillende organist fra et mobilt spillebord, som normalt har sin plads i kirkens kor på den sydlige side af alteret. Kor-orglet er – ligesom hovedorgelet – forsynet med elektrisk spilletraktur, og gør det muligt at tilkoble dele af kirkens hovedorgel til kororglet. Det afhjælper det tilbagevendende problem med, at få orgel og kor til at følges ad fx i forbindelse med de vespergudstjenester, hvor Drengekoret står i kirkens østende, altså på gammeldags vis i kirkens kor.  Menighedssangen i kirkens hovedskib bliver samtidig stimuleret i passende omfang.

Tekniske data
Kororglet har to manualværker + pedalværk, 26 stemmer eller 22 klingende registre + 4 såkaldte oktav-transmissioner, dvs. 4 af de klingende registre kan aktiveres i to sammenhænge, og på grund af den elektriske løsningsmodel er trakturen tilføjet en række sub- og superkoblinger, som udvider den klanglige palet ganske væsentligt, samt registraturen forsynet med Setzer (en computer der husker forvalg af registrerings-kombinationer).

Se kororglets disposition – klik her

Kororglet i Vor Frue Kirke


Kororglet i Vor Frue Kirke – Københavns Domkirke.