Jacob Heide Madsen

Jacob Heide Madsens baggrund har både en akademisk og en kulturfaglig vinkel. Jacob er uddannet på Musikkonservatoriet i 2005 – kandidat i klassisk sang hos operasanger og docent Armeen Rasmussen. 

Jacob Heide Madsen har i en årrække beskæftiget sig inden for kulturbranchen, både som professionel korsanger i DR Koncertkoret og som sanger i Københavns Domkirkes Kantori, men også som solist ved koncerter og operaproduktioner. 

I 2015 afsluttede Jacob Heide Madsen en master i offentlig ledelse (MPA fra CBS), da han foruden arbejdet som sanger brænder for at arbejde med kultur på et strategisk niveau og gerne i en politisk kontekst. Siden 2015 har Jacob Heide Madsen været ansat som adm. leder for Sangkraftcentret i Roskilde Kommune.