Bartholomæus

Kniven i højre hånd hentyder til Bartholomæus' martyrdød i Armenien, hvor den derværende konge befalede, at apostlen skulle skæres og flås ihjel med en kniv. Modelleret af Carlesi.

Figur
Bartholomæus løfter en storbladet kniv frem for sig og stirrer dystert på den. Kniven hentyder til, at han blev henrettet af perserkongen Astyages ved at få huden flået af sin krop. Thorvaldsen har valgt blot at vise kniven, men andre kunstnere har ofte fremstillet ham med den afflåede hud over armen.

Historie
Bartholomæus kaldes også Natanael i evangelierne. I legenderne fortælles det, at han rejste til Indien, men også virkede som missionær i Arabien, Mesopotamien og Armenien, hvor han blev henrettet.

Fakta
Figuren er fuldført 1823 af Carlesi efter Thorvaldsens skitse. Opstillet i marmor i 1838.

Apostlen Bartholomæus i Vor Frue Kirke af billedhugger Bertel Thorvaldsen


Apostlen Bartholomæus i Vor Frue Kirke af billedhugger Bertel Thorvaldsen. Foto: Jacob Faurvig

English

Bartholomew the Apostle

The statue
Bartholomew raises a large-bladed knife before himself, staring at it gloomily. The knife alludes to him being executed by the Persian King Astyages by having the skin torn off his body. Thorvaldsen has chosen merely to display the knife, but other artists have depicted him with the torn skin over his arm.

The story
Bartholomew is also identified as Nathaniel in The Gospels. According to the legends, he travelled to India, but also did missionary work in Arabia, Mesopotamia and Armenia, where he was executed.

The facts
The sculpture was completed in 1823 by Carlesi from Thorvaldsen’s drawing. Displayed in marble in 1838.

 

 

Værker af Bertel Thorvaldsen