Kirkekontor

Vor Frue Sogns kirkekontor
Fiolstræde 4
1171 København K

Åbningstid: Hverdage kl. 10.00-13.00. Kirkekontoret er lukket onsdag.

Kirkekontoret er lukket på helligdage, samt den 24. december og den 31. december. 

Telefon: 33 37 65 42
E-mail: vorfrue.sognvorfrue@km.dk

BEMÆRK: Ved meddelelser med personfølsomme oplysninger anvendes sikker formular

Arrangører og producenter
Hvis du har et arrangement, en koncert eller et foredrag som du vil foreslå for Københavns Domkirkes Musik- og kulturudvalg, så skriv til arrangement@domkirken.dk

Personregistrering i sognet - og vielser, dåb og begravelser

Beboere i sognet anmelder navngivelse, navneændringer og dødsfald på borger.dk med NemID. Alle er velkommen til fortsat at kontakte kirkekontoret for personlig vejledning om personregistrering. 

Vielser, dåb og begravelser aftales med sognepræsten.

Medlemskab af folkekirken: Indmeldelser til sognepræsten og udmeldelser til kirkekontoret.

Nyttige links:
Vedr. personregistrering: www.borger.dk
Find dit bopælssogn: www.sogn.dk