Jakob den Yngre

Med venstre hånd støtter apostlen Jakob den Yngre sig til en vandringsstav (eller kølle), der fra gammel tid har været hans attribut. Modelleret af den yngre Bienaime.

Figur
Jakob læner sig op ad en rund stav. Det er en valkestok. At "valke" betyder, at man slår på vådt vævet eller strikket tøj, så det bliver tæt og meget stærkt. Stokken hentyder til, at Jakob blev slået ihjel med en valkestok af en fanatiker i år 62.

Historie
Denne Jakob kaldes ofte Jakob den Yngre eller Jacob Minor. Jakob regnes for fætter til Jesus. Jakob blev leder af den kristne kirke i Palæstina, efter at Peter var rejst til Rom.

Fakta
Skitse til figuren blev lavet i 1821-23. Skulpturen blev fuldført 1823 af Angelo Bienaimé eller Francesco Bienaimé efter Thorvaldsens skitse. Opsat marmor i 1838.

Apostlen Jakob den Yngre i Vor Frue Kirke af billedhugger Bertel Thorvaldsen


Apostlen Jakob den Yngre i Vor Frue Kirke af billedhugger Bertel Thorvaldsen. Foto: Jakob Faurvig

English

James the Apostle, son of Alphaeus

The statue
James is leaning on a round staff. It is a fulling stick. “Fulling” means beating on wet woven or knitted clothing to make it proof and very strong. The staff refers to James being killed by a fanatic with a fulling stick in the year of 62.

The story
This James is often called James the Less or James the Just. James is regarded as the cousin of Jesus. James became the leader of the Christian Church in Palestine after Peter had travelled to Rome.

The facts
The sketch for the sculpture was made in 1821-23. The sculpture was completed in 1823 by Angelo Bienaimé or Francesco Bienaimé from Thorvaldsen’s sketch. Displayed in marble in 1838.

 

Værker af Bertel Thorvaldsen