Københavns Drengekor

Københavns Drengekor har et tæt samarbejde med Københavns Domkirke, Vor Frue Kirke, der igennem mange år har været ramme om korets traditionsrige korkoncerter fredag aften i sæsonen og om drengenes kirketjeneste ved højmesser og ved vesper. Alle drengene i 6. og 7. klasse på Sankt Annæ Gymnasium synger i Københavns Drengekor, men allerede i 5. klasse får drengene deres første korrutine i Domkirken, når de synger til højmesse i skoleårets løb.

Indtil 1959 var Københavns Drengekor fast tilknyttet Christiansborg Slotskirke, hvor grundlægger Mogens Wöldike var organist, men da denne fik ansættelse i Københavns Domkirke, fik koret fast tilknytning hertil. Med korets tilknytning til både Sankt Annæ Gymnasium og til Domkirken er koret den ældste repræsentant i Skandinavien for noget så bærende i den europæiske kormusik som katedralskoletraditionen.

En særlig gruppe af professionelle sangere ansat af Menighedsrådet ved Vor Frue Kirke – Vor Frue Kantori – ledsager drengene ved deres kirketjenester i Domkirken.

Københavns Drengekor ledes af domkantor Carsten Seyer-Hansen, der overtog posten fra Ebbe Munk den 1. august 2020.

Kontakt

Carsten Seyer-Hansen
Kapelmester Københavns Drengekor og Domkantor ved Københavns Domkirke
Tlf. +45 / 29 80 90 77
Mail. carstenseyer@gmail.com

Henriette Holm Sandbye
Producent for Københavns Drengekor
Tlf. +45 / 21 48 88 05
Mail. hhs@sag.dk

Københavns Drengekor og Vor Frue Kantori i Vor Frue Kirke


Københavns Drengekor og Vor Frue Kantori i Vor Frue Kirke. Arkivfoto.