Menighedsrådet

Menighedsrådet ved Vor Frue Sogn består af ni valgte medlemmer, som vælges hvert 4. år. Kirkens seks præster er desuden fødte medlemmer af menighedsrådet.

Menighedsrådets møder er offentlige (punkter om personalesager er dog lukkede). Tidspunkter for møder kan fås hos kirkekontoret i Domkirkens Hus, Fiolstræde 4, 1171 Kbh K. Dagsordenen foreligger ca. en uge inden mødet, og kan findes via link forneden her på siden. Tlf.: 33 37 65 40. E-mail: vorfrue.sognvorfrue@km.dk  

Menighedsrådsmøderne finder normalt sted i Domkirkens hus, Fiolstræde 6, 1171 København K (Kontakt evt. administrationschef Henrik Kousholt tlf.: 31226639)

NB: Hvis du er arrangør eller producent og har et arrangement, en koncert eller et foredrag som du vil foreslå for Københavns Domkirkes Musik- og kulturudvalg, så skriv til arrangement@domkirken.dk

Formand
Mai Christiansen
E-mail: mai@domkirken.dk

Næstformand & kasserer
Ulla Groth
E-mail: ulla@domkirken.dk

Kirkeværge 

Jakob Knudsen
E-mail: jakob@knudsen.info

Kontaktperson for personale
Charlotte Ekstrand
E-mail: charlotte@domkirken.dk

Øvrige menighedsrådsmedlemmer

Hanne Esmann
E-mail: esmann@domkirken.dk

Ole Steffen Ehlers
E-mail: ole@domkirken.dk

Ingrid Ma Shantie Andersen
E-mail: Ingrid@domkirken.dk

Anne Hedeager Krag
E-mail: Anne@domkirken.dk

Finn Risum
E-mail:  risumfinn@gmail.comMenighedsrådssuppleanter

Københavns Domkirkes nuværende valgte menighedsråd har ikke flere suppleanter til rådighed! 

Datoer for ordinære menighedsrådsmøder i 2024

24.1.24 MR-møde kl. 17.30-20, Domkirkens hus, Fiolstræde 6. 

21.2.24 MR-møde kl. 17.30-20, Domkirkens hus, Fiolstræde 6.

17.3.24 Menighedsmøde (kirkens fødselsdag)

20.3.24 MR-møde kl. 17.30-20, Domkirkens hus, Fiolstræde 6.

17.4.24 MR-møde kl. 17.30-20, Domkirkens hus, Fiolstræde 6.

14.5.24 Orienteringsmøde vedr. valg til MR (Fast dato for hele landet)

29.5.24 MR-møde kl. 17.30-20, Domkirkens hus, Fiolstræde 6.

26.6.24 MR-møde kl. 17.30-20, Domkirkens hus, Fiolstræde 6.

21.8.24 MR-møde kl. 17.30-20, Domkirkens hus, Fiolstræde 6.

17.9.24 Valgforsamling (Fast dato for hele landet)

25.9.24 MR-møde kl. 17.30-20, Domkirkens hus, Fiolstræde 6.

30.10.24 MR-møde kl. 17.30-20, Domkirkens hus, Fiolstræde 6.

27.11.24 MR-møde kl. 17.30-20, Domkirkens hus, Fiolstræde 6. (Det nye Menighedsråd)

September 24 Valg til MR - valgforsamling (Endnu ikke fastlagt dato)