Domkirkens Hus

I december 2019 tiltrådte Folketingets Finansudvalg købsaftalen mellem Statens Bygningsstyrelse og Vor Frue Kirkes Menighedsråd om Den Gamle Metropolitanskole i Fiolstræde. Overtagelsen fandt sted i januar 2020, og nu er en større istandsættelse af ejendommen i gang, inden den åbner som ’Domkirkens Hus’. På nuværende tidspunkt holder Vor Frue Sogns kirkekontor til i bygningen, der også bliver anvendt til konfirmandundervisning mm. 

Den statelige bygning bag Vor Frue Kirke i Fiolstræde er Metropolitanskolen, byens gamle latinskole. Hvis ikke af andre grunde, så kendes den af mange fra Hans Scherfigs berømte roman ”Det forsømte forår”. Det var her den frygtindgydende lektor Blomme blev forgivet med et maltbolsje. På bygningens facade kan man læse ”Disciplina sollerti fingitur ingenium”. Det betyder noget i retning af ”ved alvorlig disciplin dannes ånden”. Men Scherfig oversatte det i romanen: ”Øretæver er godt for den åndelige udvikling” og ramte nok meget godt den ånd, der herskede i skolen i første halvdel af det 20. årh., hvor han selv var elev på skolen.

Men skolens historie er langt ældre. Den er stiftet samtidigt med Vor Frue Kirke omkring år 1200. Formålet var blandt andet at sikre det nødvendige antal kordrenge og – senere – egnede kanniker (præster) til kapitlet ved Vor Frue Kirke. Skolen var i et og alt underlagt ledelsen af Vor Frue Kirke. Det var biskoppen, der sammen med præstekollegiets ledelse udpegede og indsatte skolens rektor.

Dengang lå skolen i Nørregade, men i 1377 opførtes en ny skolebygning lige syd for kirken mellem vore dages Skindergade og Dyrkøb. Her fik skolen sit blivende sted i 430 år – helt indtil englændernes bombardement af København i 1807, hvor både kirke og skole lægges i ruiner. Det er Stiftsprovsten ved Vor Frue Kirke, Frederik Plum, der iværksætter en større indsamling for at tilvejebringe midler til genopførelse af skolen. Stadsarkitekten C. F. Hansen, som var blevet betroet opgaven at tegne en ny Vor Frue Kirke, får også opgaven at tegne den nye skole. Han ønsker at placere skolen bag kirkens apsis, så skolen ligger som en afslutning mod øst af Frue Plads. Vor Frue kirke overdrages grundene i Fiolstræde, hvor den nye skole opføres, og ejendomsbeskattes herefter af skolen helt frem til slutningen af 1960’erne.  – I 1815 står skolen færdig og indvies i 1816. På skødet fra 1810 står der ”Vor Frue Latinske Cathedralskole”, men i forbindelse med indvielsen får skolen navnet Metropolitanskolen som udtryk for, at det er hovedstadens mest betydningsfulde skole.

I årene efter 1. verdenskrig vokser skolens elevtal kraftigt, og det diskuteres med stigende heftighed, hvorledes der skal skaffes plads til de mange elever. Fra skolens side er der størst lyst til at udvide bygningen, men i 1930’erne besluttes det at flytte skolen ud på Nørrebro. Udflytningen effektueres i 1938, og Universitetet overtager brugen af den gamle skole, som helt frem til 1. marts 2017 primært har rummet undervisning af jurastuderende.

Med universitetets udflytning til Amager stod skolebygningen tom – og staten besluttede at sælge den, ligesom den smukke ejendom på Bispetorvet er blevet solgt til Niels Brocks handelsskole. Det har længe været et stort ønske for menighedsrådet ved Vor Frue Kirke at skabe et ’Domkirkens Hus’ tæt på domkirken, hvor huset i samspil med selve domkirken kan komme til at udgøre et kirkeligt-kulturelt kraftcenter i København med en lang række udadvendte aktiviteter, så som konferencer, høringer, koncerter, foredrag og fyraftensdebatter, foruden en domkirke-museumsbutik, bogcafé m.m. – En inspirationskilde hertil er ikke mindst ”St. Pauls Institute”, som er en del af London-domkirkens aktiviteter, hvor der inviteres til samtaler om økonomiske, sociale og kulturelle emner ud fra en etisk og religiøs synsvinkel mellem politikere, erhvervs-, finans- og kulturfolk sammen med repræsentanter fra kirken. Det er nu blevet en mulighed, fordi det er lykkedes menighedsrådet at erhverve ejendommen fra staten. Vi glæder os til at få bygningen sat i stand og åbne den for mange nye aktiviteter.

Den gamle skole er kommet hjem til Vor Frue Kirke – og skal nu indrettes til glæde for hele byen.

Metropolitanskolen set fra Frue Plads ca. 1905. Foto: Johannes Hauerslev. www.kbhbilleder.dk


Metropolitanskolen set fra Frue Plads ca. 1905. Foto: Johannes Hauerslev. www.kbhbilleder.dk

Metropolitanskolen 1925. Foto: Peter Elfelt. www.kbhbilleder.dk


Metropolitanskolen 1925. Foto: Peter Elfelt. www.kbhbilleder.dk 

Læs mere