Philip

Apostlen Philip er fremstillet med et rørkors i højre hånd. Modelleret af Ferdinand Pettrich.

Figuren
Philip står med lille kors.

Historien
Legenderne fortæller, at Philip kom til Skytien, det vil sige nord for Sortehavet, og her døbte alle, indsatte præster og udryddede kætteri. Han døde efter sigende stille og roligt som 87-årig. En senere legende fortæller dog, at han blev korsfæstet i Hierapolis.

Fakta
Fuldført 1823 af Ferdinand Pettrich efter Thorvaldsens skitse. Figuren opstillet i marmor 1838.

Apostlen Philip i Vor Frue Kirke af billedhugger Bertel Thorvaldsen


Apostlen Philip i Vor Frue Kirke af billedhugger Bertel Thorvaldsen. Foto: Jakob Faurvig

English

Philip the Apostle

The statue
Philip is holding a small cross.

The story
The legends say that Philip came to Skytia, meaning north of the Black Sea, and here he baptised everyone, ordained preachers and extinguished heresy. Apparently, he died peacefully at the age of 87. However, a later legend claims that he was crucified in Hierapolis.

The facts
Completed in 1823 by Ferdinand Pettrich from Thorvaldsen’s sketch. The statue was displayed in marble in 1838.

 

Værker af Bertel Thorvaldsen