Begravelse

Begravelse eller bisættelse kan finde sted fra en kirke eller et kapel. I det sidste tilfælde kan det foregå uden ”gejstlig medvirken”, dvs. uden at en præst står for højtideligheden.

Ønsker man en kirkelig begravelse eller bisættelse, ringer man til kirkekontoret eller kontakter den præst direkte, der skal forestå handlingen. Det vil normalt være afdødes sognepræst.

Man kan enten henvende sig personligt, eller det kan ske via en bedemand.

Forud for den kirkelige handling har de nærmeste pårørende en samtale med præsten.

Ved begravelse eller ”jordfæstelse”, som det tidligere hed, kaster præsten de tre skovle jord på kisten, når følget har forladt kirken/kapellet og er samlet ved graven. Ved bisættelse sker jordpåkastelsen i kirken/kapellet, og kisten køres efter bisættelsen til krematoriet. De pårørende kan vælge at tage afsked med kisten ved kirken eller følge med til krematoriet.

Find medarbejder