Kristusfiguren

Billedhugger Bertel Thorvaldsen har fremstillet Kristus med naglehuller i hænder og fødder og med lansesåret i siden. Det er således den opstandne Kristus, som vi kender ham fra Johannes Evangeliet, kapitel 20, hvor han åbenbarer sig for Maria og apostlene. Model udført med bistand af P. Tenerani 1821-22. Gipsmodel fra 1828 stod i kirken til 1839, hvorefter marmoreksemplaret, der var i arbejde 1827-28 (udført af P. Bienaime, dog med mange rettelser af Thorvaldsen selv) blev opstillet. Det var H. E. Freund, der ledede opstillingen i 1839.

Kristus står med armene bredt favnende ud mod os, men er samtidig tilbagelænet med vægten på venstre fod. Han er klædt i et stort draperet, fodlangt klæde, der går op over begge skuldre, men lader højre side af overkroppen være nøgen, hvor sidesåret tydeligt vidner om hans korsfæstelse, død og opstandelse.

Thorvaldsen har valgt at vise Kristus som den opstandne frelser, med sår i hænder og fødder efter naglerne fra korsfæstelsen og sår i brystet efter en lansespids. Kristus står i en stor gylden niche indrammet af to søjler, der bærer en stor trekantfronton. Indskrift lige over alterbordet: ’Se jeg er med jer alle dage’. Indskrift på soklen under Kristus: ’Kommer til mig’. Indskrift over Kristus: ’Denne er min søn elskelige, hører Ham’.

Historien

Navnene ’Jesus’ og ’Kristus’ bruges sideløbende. Jesus er det navn, Gud siger til Maria, og Kristus betyder ’Den Salvede’. Man kan sige, at han hedder Jesus og er Kristus, men begge dele bruges som navn.

Da Thorvaldsen skabte Kristusfiguren, var det mest almindelige at vise Kristus lidende, ophængt på et kors. Hans monumentale fremstilling af Kristus som den opstandne frelser er ny og lidt usædvanlig, men samtidigt portrætterer Thorvaldsen Kristus i en meget traditionsbunden form, så han er let ’genkendelig’.

Kristus blev dømt til døden af jøder og romere, der ikke brød sig om, at han kaldte sig Guds søn, færdedes blandt udstødte, og talte om frelse og en ny pagt, der skulle erstatte De Ti Bud.

Kristus blev korsfæstet, døde på korset og blev lagt i en grav. Da Maria Magdalene og nogle andre kvinder to dage senere bragte velduftende olier til graven, var den tom, og i stedet blev de mødt af en engel, som fortalte at: ’Han er ikke her, han er opstanden.’

I dagene efter korsfæstelsen viste Kristus sig for flere af kvinderne og apostlene, og de var alle vidner, da han efter fyrre dage blev opslugt af en sky og løftet til himlen.

Thorvaldsen har skildret Kristus i denne tilstand fra dagene mellem korsfæstelsen og himmelfarten.

Fakta

Thorvaldsen fik i november 1819 bestillingen på en Kristusfigur til Christiansborg Slotskirke og samtidig bestillingen på de tolv apostle til Vor Frue Kirke.

Der kendes flere forarbejder og skitser til Kristus. I 1821 er figuren færdig og overgives til Pieri Tenerani til opmodellering i fuld størrelse. I 1827 sendes en gipsafstøbning til København, og opstilles i Vor Frue Kirke ved indvielsen i 1829. En gips-kopi sendes til marmorbruddene i Carrara for at blive overført til marmor af Bienaimé, hvilket er færdigt i 1828.

Figuren er opstillet i marmor i Vor Frue kirke i 1833. Den kom aldrig til Christiansborg Slotskirke, men først i 1838 blev det endeligt afgjort, at den skulle blive i Vor Frue Kirke.

Note

Indskrifterne understreger tre faser i Kristi liv: Guddommeligheden, hvor Gud legitimerer Kristus som sin søn: ’Denne er min søn…’ Kristi liv på jorden blandt de udstødte:  ’Kommer til mig…’ Og endelig livet efter Kristi død og opstandelse, hvor vi skal bringe budskabet videre: ’Se jeg er med jer alle dage..’.

 

Kristusfiguren

Læs mere