Bertel Thorvaldsens værker sætter sit helt eget præg på Vor Frue Kirke. Det første man ser, når man kommer ind i kirken er hans Kristus-figur. Foran i koret står dåbsenglen og langs kirkens sider står apostlene.

Læs om Bertel Thorvaldsen
Read about Bertel Thorvaldsen

Læs om de 12 apostle
Read about The twelve Apostles


Kristus - Alterstatue

Thorvaldsen har fremstillet Kristus med naglehuller i hænder og fødder og med lansesåret i siden. Det er således den opstandne Kristus, som vi kender ham fra Johannes Evangeliet, kapitel 20, hvor han åbenbarer sig for Maria og apostlene. Model udført med bistand af P. Tenerani 1821-22. Gipsmodel fra 1828 stod i kirken til 1839. Da opstilledes marmoreksemplaret, der var i arbejde 1827-28, udført af P. Bienaime, dog med mange rettelser af Thorvaldsen selv. Det var H. E. Freund, der ledede opstillingen i 1839.

Læs mere
Read in english


Dåbens Engel

Opstillet i koret. Modelleret egenhændigt 1823 af Thorvaldsen og skænket af ham til kirken som gave. Marmoreksemplaret opstillet 1839.

Vi beder kirkens gæster respektere Dåbens Engel, som det stykke unikke verdenskunst den er. Den skal gerne holde de næste mange år, så lad jer IKKE friste til at stryge den over vingerne,

Læs mere
Read in english


Paulus

Apostlen ses gestikulerende med løftet hånd i en stilling, Kristus ofte indtager. Med venstre hånd holder Paulus sværdet, hans martyrsymbol, der hentyder til hans henrettelse år 62 under kejser Neros kristenforfølgelse. Modelleret af Thorvaldsen selv.

Læs mere 
Read in english


Peter

I hånden holder han himmeriges to nøgler. Apostelfyrsten, som han kaldes, ser op mod sin herre i koret. Modelleret af den ældre Bienaime.

Læs mere
Read in english


Matthæus

Med skrivetavle og griffel er han ved at skrive sit evangelium. Til højre for ham et vinget menneske, der er hans evangelistsymbol, som profeten Ezekiels vision fremstiller den. Ved hans højre fod en pengesæk, der angiver hans tidligere erhverv som tolder. Modelleret af en af brødrene Bienaime, formentlig den yngre.

Læs mere
Read in english


Johannes

Han ses med tavle og griffel i færd med at skrive sit evangelium. Ved hans venstre fod ørnen, der er hans evangelistsymbol, således som profeten Ezekiels vision angiver det. Modelleret af Pietro Marchetti.

Læs mere
Read in english


Philip

Apostlen er fremstillet med et rørkors i højre hånd. Modelleret af Ferdinand Pettrich.

Læs mere
Read in english


Jacob den ældre

Symboliseret ved staven i højre hånd og hatten hængende på ryggen. Modeleret af Pietro Marchetti

Læs mere
Read in english


Jacob den yngre

Med venstre hånd støtter apostlen sig til en vandrings- stav (eller kølle), der fra gammel tid har været hans attribut. Modelleret af den yngre Bienaime.

Læs mere 
Read in english


Andreas

Med højre hånd støtter han sig til et x-formet kors. Dette hentyder til hans martyrdød i Grækenland på et kors bundet med udstrakte hænder og fødder. X’et kan yderligere henføres til det græske begyndelsesbogstav i Kristus. Thorvaldsen var ikke tilfreds med den 1829 opstillede statue i gips. Derfor modellerede han vinteren 1841-42 en ny. Pietro Galli assisterede mesteren ved dette arbejde. Marmoreksemplaret opstilles 1848.

Læs mere
Read in english


Thomas

Vinklen i apostlens venstre hånd symboliserer den vantro Thomas, der kun vil tro, hvad han ser, når han kan måle det. Modelleret af G. Tenerani.

Læs mere
Read in english


Judas Thaddæus

Apostlen har hænderne løftet i andagtstilling. Venstre arm støtter en hellebard, der er hans martyrsymbol. Thorvaldsen var ikke tilfreds med gipsstatuen. I stedet modellerede han egenhændigt 1842 figuren. Marmoreksemplaret opstillet 1848.

Læs mere
Read in english


Bartholomæus

Kniven i højre hånd hentyder til hans martyrdød i Armenien, hvor den derværende konge befalede, at apostlen skulle skæres og flås ihjel med en kniv. Modelleret af Carlesi.

Læs mere
Read in english 


Simon Zelotes

Apostlen har korslagte sænkede hænder. Den højre griber om en sav, der er hans martyrsymbol. Modelleret af Emil Wolff.

Læs mere
Read in english


 

Johannes Døberen prædikende i ørkenen

I vestfacadens tempelfront med trekantfronton, ses skulpturgruppen ’Johannes døberen prædiker i ørkenen. Gruppen var oprindeligt bestilt som relief, men til stor gavn for dens virkning ændrede Thorvaldsen det til at være friskulpturer.

Oprindeligt blev der opsat et brændt ler-eksemplar 1838, men skønt det var blevet malet for at modstå vejrliget, blev det snart nødvendigt at erstatte det med et mere holdbart. Det blev udført i marmor og opstillet 1878. Heller ikke dette kunne klare kampen mod det danske vejr, og 1928 opstilledes i stedet den nuværende gruppe i bronze. Allerede Thorvaldsen havde slået til lyd for bronzen, men af økonomiske grunde måtte man vente så længe. Det oprindelige eksemplar var udført under Thorvaldsens opsyn af en lang række af de allerede nævnte elever. De to følgende blev udført af danske billedhuggere.

Læs mere
Read about John the Baptist


Kristi indtog i Jerusalem

Frise bag søjlefronten. Udført i gips. Den blev 1819 bestilt som gangen til Golgatha, men Thorvaldsen ændrede den selv til nuværende emne. Modelleret i 1839 og opsat det følgende år i fuld størrelse under H. E. Freunds opsyn.

Læs mere
Read about The entry into Jerusalem


Kristi gang til Golgatha

Frise i korrundingen. Udført i gips. På foranledning af G. F. Hetsch bestilt 1839. Modellen udført samme år af Thorvaldsen selv. Opstillet i fuld størrelse 1840 ved billedhuggerne G.Borup og A.J. Kolberg.

Læs mere
Read about Christ on his way to Golgatha


Caritas

Inde i kirkeskibets vestlige hjørner er der på langhusvæggen opstillet henholdsvis Fattigblokken og Skoleblokken. Den første har et relief, Caritas, som Thorvaldsen allerede 1810 modellerede. Den anden har ligeledes et relief, Barnets skytsengel, som billedhuggeren modellerede egenhændigt 1838 som modstykke til Caritas. Begge er i marmor og opstillet 1840.

Caritas in english
Guardian angel in english


 

 

I skriftestolene på hver side af koret er der opsat to marmorrelieffer af Thorvaldsen, som oprindeligt af billedhuggeren var tænkt anbragt inde i kirken over portalerne, der førte ind til rummene. 1820 modellerede han dem selv med henblik på de funktioner, som rummene da var tiltænkt: Kristi dåb til det nordre rum, der skulle være dåbskapel, og Nadverens indstiftelse til det søndre, der skulle være konfirmandstue og skriftestol. Begge er opsat i rummene 1844.


Relieffer og øvrige værker

Den sidste kategori af Thorvaldsens værker i Frue Kirke er af mere ornamental art. Således har han udført et relief af Tre svævende engle med en guirlande. To gips eksemplarer er opsat i blændingsfelterne over åbningerne til rummene i øverste etage over skriftestolene. Måske er det også Thorvaldsen, der har modellere t den lille medaljon med et englehoved omgivet af fire vinger, der i et antal af 12 er opsat på væggene bag apostlene. 

Endnu en stor opgave havde kirkebygningskommissionen bestilt hos billedhuggeren. Det var nemlig hensigten at stille de fire evangelister op i de tilsvarende nicher, der befandt sig udenfor i vestfrontens søjlehal. Ligeledes skulle der i den indre forhals to nicher i hver side være opstillet statuer af Luther og Melanchton.

Da afleveringen af disse trak ud i det uendelige, endte det med, at Thorvaldsen døde inden de var færdiggjort, og dermed bortfaldt de. Alligevel lykkedes det at få opstillet et imponerende antal værker af mesteren. Skønt de fleste blev betalt som aftalt, var resultatet aldrig blevet det samme, hvis ikke Thorvaldsen ustandselig selv havde lagt ud for den pengefattige kommission. Hans værker er således ikke kun et eksempel på hans fremragende talent som billedhugger, men også på hans store offervilje til at gennemføre, at landets fornemste kirke fra klassicismens tid fik en samtidig.

 

Af Susanne Torgard