Figur

I hånden holder Peter - eller Petrus - to nøgler. Det er en direkte henvisning til, at Jesus siger til ham: ”Du er Peter og på den klippe vil jeg bygge min kirke … jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene”. Mattæus 16,18-19.

Historie

Peter hed egentligt Simon, men fik af Jesus tilnavnet Kefas. Det er aramæis for klippe, der på græsk hedder petros - deraf navnet Peter.

Peters tvivl og fornægtelse af Jesus, først på søen i stormvejr og dernæst ved Jesu tilfangetagelse og forhør, får stor opmærksomhed i Evangelierne. Det er måske i ham, at man skal kunne genkende sig selv, men alligevel se, at der trods tvivl og fejhed er nogen, der bærer en oppe.

Peter blev lederen i den tidligste menighed i Jerusalem. Han rejste til Rom for at opbygge menigheden, men blev henrettet her af kejser Nero i år 64; korsfæstet med hovedet nedad. Iflg. legende valgte han selv denne måde, da han ikke var værdig til at blive henrettet på samme måde som Jesus. Den romerskkatolske kirke ser Peter som den første biskop i Rom og dermed grundlaget for pavedømmet, der også har overtaget nøglemagten.


Fakta

Skulpturen er hugget i marmor af Luigi Bienaimé (d.æ.) efter en skitse af Thorvaldsen, påbegyndt i 1821. Figuren er opstillet i marmor i 1838.