Sorgmesse

SORGMESSE - GUDSTJENESTE FOR SØRGENDE  
Sidste tirsdag i hver måned kl. 17 

Hvor skal man gå hen med sin sorg? Jesus sagde: “Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.”

Så mange af os bærer på en stor sorg, eller er i sorg, og det kan være den tungeste byrde vi nogensinde får i livet.

Sorgmesserne i Vor Frue Kirke er henvendt til alle, der har brug for en gudstjeneste rettet mod tabet. Et sted at gå hen med sin smerte, et sted at mindes, erkende, genfinde livsmod og mening.

LÆS OGSÅ:  For første gang inviterede Københavns Domkirke til sorgmesse (link til artikel i Kristeligt Dagblad)

Gudstjenesterne varetages af sognepræster fra hele Stiftet, som også har sorggrupper. Der er sorgmesse i Vor Frue Kirke sidste tirsdag i hver måned kl. 17-18. 

For spørgsmål eller yderlig information kontakt sognepræst Eva-Maria Schwarz på e-mail: ems@km.dk

Sjælesorg

Sjælesorg er en personlig og fortrolig samtale med en præst. 

Sjælesorg betyder sjæle-omsorg; præstens omsorg for de enkelte medlemmer i menigheden. Derfor har præster også tavshedspligt, så enhver trygt kan komme til præsten og lette hjertet.

Ind i mellem kan det være rart at få luft for bekymringer, sat ord på følelser eller drøftet spørgsmål om tro. Hvad som helst. Præster er gode til at lytte - også til det, som er svært.

Ønsker du en samtale, så kontakt en af kirkens præster

Sorggruppe

Mange efterladte oplever, at andre har svært ved at forstå, hvordan de har det. Derfor kan der være lindring og trøst i at mødes i en sorggruppe og tale med andre, der fornyligt selv har mistet en, som stod dem nær.

Sorggruppen i Vor Frue Kirke er et tilbud til voksne, der har oplevet et dødsfald af en nærtstående inden for det seneste år. Der lægges stor vægt på, at gruppen er et trygt og omsorgsfuldt rum at være i, hvor man støtter og lytter til hinanden. 

Sorggruppen varetages af sognepræst Eva-Maria Schwarz. For at sikre at sorggruppen passer til den enkelte, er det nødvendigt at komme til en personlig samtale inden optagelse i gruppen.

Har du spørgsmål eller ønsker du at tilmelde dig sorggruppen, så kontakt:

Eva-Maria Schwarz
Sognepræst i Vor Frue Kirke
Tlf. 60 93 64 20
E-mail: ems@km.dk