Apostlen Simon Zeloten

Figuren

Simon støtter sig til en sav, da en af legenderne fortæller, at han blev henrettet ved at blive savet midt over.

Historien

Tilnavnet Zeloten viser måske, at han tilhørte en oprørsgruppe ved navn Zeloterne. Han kaldes også Simon Kananæerne. Begge ord, der kan oversættes med ”ivrig” eller ”nidkær”, blev brugt om en gruppe mennesker, der kæmpede mod den romerske overmagt. På den baggrund er det ikke mærkeligt, at han glad fulgte Jesus.
Sammen med Judas Thaddæus rejste Simon til både Ægypten, Armenien og Persien for at missionere. Her blev de begge henrettet på samme dag.

Fakta

Skitse fra 1821-24 – fuldført i 1823 Emil Wolff efter Thorvaldsens skitse.
Figuren opstillet i marmor 1838.