Apostlen Judas Thaddæus

Figur

Judas Thaddæus må ikke forveksles med Judas Iskariot, der forrådte Kristus for 30 sølvpenge og siden begik selvmord.
Judas Thaddæus står med hænderne løftet i andagt og med en langskaftet økse.

Historie

Ifølge legenden, blev Judas missionær i Arabien, Mesopotanien, Syrien, Armenien og Persien sammen med Simon Zeloten. De led begge martyrdøden.

Fakta

1. udgaven af skulpturen blev opstillet i gips og modelleret af Guiseppe Pacetti 1823/1827 efter en skitse til apostlen Johannes. To skitser blev yderligere lavet i 1841.
2. udgaven blev modelleret af Thorvaldsen i Rom 1842, og sikkert hugget af Galli. Figuren blev opsat i marmor i 1848.

Note

15.2.1842 skrev Thorvaldsen til kong Christian den 8.
“..Saaledes har jeg i Januar Maaned modelleret .. Skizzen til Judas Taddæus’s Statue, hvilken vil blive gjort colosalt, saasnart Andreas’s Statue, der fortiden udføres af Galli under mit Tilsyn, er færdig…”.