Apostlen Andreas, bror til Peter

Figur

Andreas læner sig op af et stort X-formet kors, der hentyder til hans martyrdød. Han blev korsfæstet i Grækenland. Korset kan ligeledes være en hentydning til det græske begyndelsesbogstav i Kristus: Χριστός.

Historie

Andreas fremstilles ofte som en af Jesu fortrolige. Han havde gennem Johannes Døberen hørt om Guds søn, der skulle komme, og Andreas er en af de allerførste, der følger Jesus og bringer budskabet videre til sin bror Peter med ordene ”Vi har mødt Messias” Johannes 1,35-41.

Det fortælles at han missionerede i Lilleasien, langs Sortehavet og helt til Volga og blev skytshelgen for Rusland og Rumænien.

Fakta

1.udgave opstillet i gips – modelleret af Josef Hermann 1823 efter Thorvaldsens skitse.
2. udgave skitseret i 1840 på Nysø af Thorvaldsen. Her indsatte han også figuren i sit ”Relief af familielivet”.
Figuren blev skitseret endeligt i 1841, og modelleret i Rom af Pietro Galli året efter. Figuren er opstillet i marmor 1848.

Note

15.2.1842 skrev Thorvaldsen til kong Christian den 8.: “..Saaledes har jeg i Januar Maaned modelleret .. Skizzen til Judas Taddæus’s Statue, hvilken vil blive gjort colosalt, saasnart Andreas’s Statue, der fortiden udføres af Galli under mit Tilsyn, er færdig…”.