Apostlen Philip

Figuren

Philip står med lille kors.

Historien

Legenderne fortæller, at Philip kom til Skytien, det vil sige nord for Sortehavet, og her døbte alle, indsatte præster og udryddede kætteri.
Han døde efter sigende stille og roligt som 87-årig. En senere legende fortæller dog, at han blev korsfæstet i Hierapolis.

Fakta

Fuldført 1823 af Ferdinand Pettrich efter Thorvaldsens skitse.
Figuren opstillet i marmor 1838.