Apostlen og evangelisten Matthæus

Figur

Matthæus holder en skrifttavle på sit bøjede knæ, parat til at nedskrive evangeliet. For hans fod står en pengesæk, og bag ham kigger et vinget menneskebarn frem.

Historie

Matthæus, der også kaldes Levi, var tolder, altså skatteopkræver for romerne, og det hedder meget konkret at: ”Da Jesus gik derfra, så han en mand, som hed Matthæus, sidde ved toldboden og han sagde til ham, ”Følg mig” og han rejste sig og fulgte ham”.

Matthæus missionerede i Etiopien, her reddede han bl.a. kongedatteren Ephigenia fra at blive gift, men han blev desværre henrettet for det.

Traditionen har tillagt Matthæus at være ophavsmand til et af de fire evangelier. I kunsten optræder han derfor enten sammen med de tre andre evangelister: Johannes, Lukas og Markus eller sammen med apostlene, som her i Vor Frue Kirke.

Som apostel har han ofte et regnebræt og en pengepose som sit kendetegn, men som evangelist identificeres han ved, at et vinget menneske følger ham.

Det er helt udsædvanligt, at han som her, er fremstillet som evangelist, selvom han står sammen med de andre apostle. Bertel Thorvaldsen må have gjort det meget bevidst, for det samme gør sig gældende for Johannes, der også har denne dobbeltrolle, og i Vor Frue er karakteriseret ved sit evangelisttegn, en ørn, og ikke ved en kalk med en slange, som ellers er hans aposteltegn.
Thorvaldsen kan dårligt have set det andre steder, men må have besluttet at fremstille dem sådan selv. Der er desværre ikke nogen skriftlige kilder, der kan belyse, hvorfra han blev inspireret til at gøre det.

I Matthæus Evangeliet fremhæves det, at Gud allerede før Jesu fødsel havde udvalgt ham til at opfylde de gammeltestamentlige profetier og forjættelser, og der lægges vægt på at redegøre for Jesu slægts- og barndomshistorie.
Evangeliet repræsenterer inkarnationen: at Gud kom i menneskeskikkelse. I Johannes Evangeliet fremhæves Jesu opstandelse og de to evangelier repræsenterer således begyndelsen og enden. Og det kan være grunden til at Matthæus og Johannes er karakteriserede som evangelister, skønt de her optræder i apostelrækken.

De fire evangelister symboler: Johannes ørn, Matthæus menneske, Markus løve og Lukas oksen, stammer dels fra Ezekiels vision og fra Johannes Åbenbaring, hvor fire himmelvæsner bærer Guds tronstol.

Fakta

Skitsen laves af Thorvaldsen i 1821, og figuren modelleres ultimo 1821 af Luigi Bienaimé.