Relief i marmor. Relieffet er opsat i Skriftestolen til højre for koret. Det er kun tilgængeligt ved omvisninger og lign.


Motivet

Yderst til venstre, foran et dækket bord, står Jesus med en kalk i hånden og den anden hånd løftet til velsignelse. Foran ham knæler eller står de elleve disciple. Yderst til højre skynder en sig væk. Hele gruppen ses fra siden.

Historien

Jesus og hans nærmeste disciple var samlet for at fejre den jødiske påskefest i Jerusalem. Til aftensmåltidet (skærtorsdag) fortalte han, at han skulle dø og at en blandt dem ville forråde ham. Jesu ord til disciplene: ”da han tog et brød, takkede og brød det, gav dem det og sagde ’Dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig!’, ligeså tog han bægeret efter måltidet og sagde: ’Dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer.’” er de ord, som præsten siger som indledning når, der er altergang i en kirke. Jesus er den nye pagt i forhold til De ti Bud, der var den gamle pagt.

Med sin død og blodet, der udgydes for os, har Jesus taget alle vores synder på sig og det er det nadveren minder os om. Den discipel, der skynder sig væk er Judas Iskariot. Han havde fået penge af de jødiske præster for at forråde Jesus og lade ham tage til fange af de romerske soldater.

Thorvaldsen har formet Nadverens Indstiftelse meget anderledes end normalt, hvor hele gruppen oftest sidder omkring det dækkede bord med Jesus for midten og Judas rygvendt ved den ene side.

Fakta

I vinteren 1819-20 var Thorvaldsen i København for at lave aftalerne omkring udsmykningen til bl.a. Vor Frue kirke og allerede februar 1820 arbejdede han på Jesu Dåb og Nadverens Indstiftelse. Samme år i april blev de bestilt i marmor. En forening blev stiftet for at samle pengemidler ind til ”.. Bekostningen ved Udførelsen i Marmor af de nu i Gibs formede tvende Basreliefer, som til Frue Kirke ere bestemte…” Relieffet blev opsat i marmor i 1844 i rummet til højre for koret. Det kaldes skriftestolen, da det var her menigheden mødtes til skriftemål: en lille tale ved præsten, en bøn og syndsforladelse, før de kunne gå til nadver inde i kirken.