Relief i marmor. Opsat i præsteværelset til venstre for koret.
Relieffet er kun tilgængeligt ved omvisninger og lign.


Motivet

Centralt i billedet træder Jesus ud i vandet, frem mod Johannes Døberen, der løfter hånden og med en skål hælder vand over Jesu hoved. En gruppe mennesker står på bredden, ivrige efter at følge ham. Bag Johannes svæver to engle og på bredden står to englebørn med et stort klæde.

Historien

Johannes Døberen går i ørkenen og prædiker at Himmerigets komme er nær. Han er den, der skal bane vejen for Herren, som det er blevet forudsagt. Han døber folk i Jordan floden, men forudsiger samtidig Jesu komme: ”Jeg døber jer med vand til omvendelse, men han som kommer efter mig er stærkere .. Han skal døbe jer med Helligånden og ild.” Jesus kommer også til ham og bliver døbt, selvom Johannes synes det burde være omvendt. I evangelierne fortælles det at himlene åbnede sig og Guds ånd dalene ned og en røst fra himlen sagde ”dette er min elskede søn” Måske er Thorvaldsens engle symbolet på både himlene og ånden.

Fakta

I vinteren 1819-20 var Thorvaldsen i København for at lave aftalerne omkring udsmykningen til bl.a. Vor Frue kirke og allerede februar 1820 skrev han til kong Frederik 6.: ”.. har jeg modeleret til Frue Kirke et Basrelief nemlig Christus, som lader sig døbe..” Og samme år i april blev relieffet bestilt i marmor. En forening blev stiftet for at samle pengemidler ind til ”.. Bekostningen ved Udførelsen i Marmor af de nu i Gibs formede tvende Basreliefer, som til Frue Kirke ere bestemte…” Opsat i marmor i 1844 i rummet til venstre for koret. Det var oprindeligt tænkt som dåbsværelse.