Relief

Figur

Marmor relieffet med moderen og de to børn hedder ’Caritas’, der betyder omsorg og kærlighed. Indskriften er: ”Kommer de Fattige ihu”.

Historie

I messingbeslagene under relieffet har det været muligt at putte pengegaver som hjælp til de fattige mennesker i sognet.

Thorvaldsen lavede relieffet i 1810 i Rom.

I 1822 fik Thorvaldsen en henvendelse med bøn om økonomisk hjælp fra jurist og toldkasserer i Norge Hans Henrik Gunnerus. Han var, efter eget udsagn, blevet uskyldigt fængslet, og Thorvaldsen valgte at forære ham relieffet, som stod færdigt i Rom. Tanken var, at Gunnerus’ familie kunne sælge det og derved få en bedre økonomi. Desværre døde Gunnerus inden relieffet kom frem, og han nåede ikke at opleve, at det blev købt af kirken, og at hans familie dermed fik penge.

Fakta

Bertel Thorvaldsen skabte i 1838 relieffet ’Skytsenglen’, der sidder i kirkens modsatte side. De blev begge sat op i kirken i 1840.