Relief i korrundingen

Figur

I midten af relieffet, lige over alteret, står Jesus oprejst og med front mod kirkerummet, med korset over den ene skulder. Korset støttes af en mand bag Jesus. Efter ham kommer en gruppe fortvivlede kvinder og mænd, højtstående jøder til hest og romerske soldater. Længst til venstre står Pontius Pilatus og vasker sine hænder i det fad, en ung dreng holder frem. Foran Jesus går bødlerne med stige, hammer og nagler, to bagbundne fanger, der også skal korsfæstes, romerske soldater og høvedsmanden til hest. Yderst er tilskuere og en hund på vej til henrettelsespladsen.

Historie

I relieffet, som Thorvaldsen selv modellerede i Nysø, samler han fortælling om både forhørene, korsbæringen gennem Jerusalem og korsfæstelsen.

H.C. Andersen har denne anekdotiske erindring om Thorvaldsen og relieffet: ”En Morgen, da han formede i Leret sit store Basrelief "Gangen til Golgatha", som nu smykker Frue Kirke, traadte jeg ind i hans Atelier. ”Siig mig”, sagde han, ”finder De, at jeg har klædt Pilatus rigtig paa!” ”De maa ikke sige Noget til ham!” raabte Baronesse Stampe, som stadig var hos ham. ”Det er rigtigt, det er fortræffeligt ! gaaae Deres Vej!” Thorvaldsen gjentog sit Spørgsmaal; ”nu vel!” svarede jeg, ”da De spørger mig, saa maa jeg sige Dem, at jeg rigtignok synes, at Pilatus der, mere er klædt som en Ægypter end som en Romer!” ”Synes jeg det ikke selv!” sagde Thorvaldsen, og greb med haanden ind i Leret og sønderrev Figuren. ”Nu er De Skyld i at han har ødelagt et udødeligt Værk!” raabte Baronessen. ”Saa kan vi gjøre et nyt udødeligt Værk!” sagde han i muntert Lune og formede Pilatus, saaledes som han nu staaer på Basrelieffet i Frue Kirke.”

Fakta

Relieffet blev bestilt på foranledning af G.F. Hetsch i 1839. Thorvaldsen modellerede det egenhændigt i Nysø i 1839. Opsat i gips i 1840 af Gottfred Borup og A.J. Kolberg.