Relief over hovedindgangen

Figur

Jesus ridder på et æsel, omgivet af mennesker der vifter med palmekviste, lægger deres kapper på vejen og strøer blomster foran ham.

Historie

Jesus drog sammen med sine disciple til Jerusalem for at fejre Påske, og han bad dem om at hente et føl, som ingen endnu havde redet på. Det fortælles sådan i Markus evangeliet ”De bragte så føllet hen til Jesus og lagde deres kapper på det og han satte sig op på det. Og mange bredte deres kapper ud på vejen, andre strøede grønne kviste, som de havde skåret på marken. Og både de, der gik foran og dem, der fulgte efter, råbte Hosianna! Velsignet være han, som kommer i Herrens navn!”.

Med indtoget gik en gammel drøm i opfyldelse: drømmen om at en ny konge, en Messias skulle indtage tronen, Som så meget andet i Jesu liv, var også dette forudsagt af de gamle profeter. Hos Zakarias hedder det således: ”Se din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagtmodig, ridende på et æsel, på en æselhoppes føl”. Indtoget fandt sted søndag før Påske, og fejres som Palmesøndag.

Fakta

I 1819 blev der bestilt en frise med ’Gangen til Golgatha’, til at sætte over indgangsdøren. Det blev siden ændret, så der i 1838 blev bestilt et relief med ’Indtoget i Jerusalem’.
Thorvaldsen lavede en skitse under sit ophold på Nysø i november 1839, og relieffet blev endeligt opsat i gips i 1840 af billedhuggeren H.E. Freund og hans elever.