Konfirmationsforberedelse i Vor Frue Kirke

Konfirmationsforberedelse er et tilbud til elever i 8. klasse om undervisning i kristendom. Undervisningens formål er at eleven opnår fortrolighed med den kristne tro og med folkekirkens gudstjeneste. Indholdet i undervisningen er den bibelske fortælling, kirkens historie, etiske og samfundsmæssige problemstillinger.

Undervisningen tilrettelægges dels i form af to ugentlige lektioner dels som ekskursioner, filmsessioner og lignende. Det forudsættes, at eleverne sideløbende med undervisningen tilrettelægger og deltager i et antal gudstjenester.
 

Mødepligt

Det er ikke nogen betingelse for deltagelse i konfirmationsforberedelsen, at eleven er døbt eller som døbt forstår sig selv som troende. Undervisningen lægger op til personlig stillingtagen. Man kan blive døbt i forbindelse med forberedelsen og man kan deltage, selv om man ikke ved, om man vil konfirmeres. Der er imidlertid under alle omstændigheder mødepligt for tilmeldte.

Konfirmationen er en bekræftelse af dåben. Ved konfirmationshandlingen i kirken vedstår konfirmanden sit kristne ståsted.
 

Hold og undervisningsdage

Information om hold og undervisningsdage for konfirmation i foråret 2021 lægges på hjemmesiden i løbet af marts 2020. 


Afsluttende tale og prædiken med bønner

På konfirmationsdagen taler præsten til sine konfirmander. Talen giver ofte et tilbageblik på nogle af de ting, man har oplevet sammen i forberedelsestiden.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til de præster ved Vor Frue Kirke, som underviser konfirmander: Eva-Maria Schwarz, tlf.: 60 93 64 20, ems@km.dk, Stine Munch, tlf. 24 43 48 27, stm@km.dk; Christian Monrad, tlf: 61 61 62 30, christian@domkirken.dk og Steffen Ringgaard Andresen, tlf. 23 83 80 14, sta@km.dk
 

Tilmelding til konfirmandhold

Man kan tilmelde sig via link nederst her på siden. Tilmelding til konfirmation 2021 åbner i løbet af foråret.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DER FØRST KAN GIVES SVAR PÅ HOLDFORDELING OG KONFIRMATIONSDAG EFTER TILMELDINGSFRISTENS UDLØB.