Vor Frue Sogns kirkekontor

Pilestræde 67
1112 København K
Tlf.: 33 37 65 40

E-mail: kontor@domkirken.dk

Åbningstid:
Mandag - fredag kl. 10:00 - 13:00 samt efter telefonisk aftale.

Kordegn 
Anders Tangaa Jensen

Personregistrering i sognet - og vielser, dåb og begravelser

Beboere i sognet anmelder navngivelse, navneændringer og dødsfald på borger.dk med NemID.

Alle er velkommen til fortsat at kontakte kirkekontoret for personlig vejledning om personregistrering.  

Medlemskab af folkekirken: Indmeldelser til sognepræsten og udmeldelser til kirkekontoret.

Vielser, dåb og begravelser aftales med sognepræsten.


Nyttige links:
Vedr. personregistrering: www.borger.dk
Find dit bopælssogn: www.sogn.dk