Torsdag d. 19. marts 2020, Kl. 19:00 til kl. 21:45

Torsdag den 19. marts kl. 19-21.45 i præsteboligen hos sognepræst Steffen Ringgaard Andresen, Fiolstræde 8, st.

Samtaleforum om tro og livssyn henvender sig til alle, der har lyst til at tale med andre om, hvad der lige nu er på tapetet af debatter om tro og livssyn i kirke og samfund.

Formen er åben og fri, hvilket betyder, at der skal være plads til forskellige holdninger, og at vi aftaler emne fra gang til gang. Samtalen vil som regel tage sit udgangspunkt i en relevant artikel eller bog og enkelte gange i et oplæg fra en inviteret gæst.

Torsdag d. 19 marts fortsætter vi samtalen om sidste del af domprovst Anders Gadegaards nye bog TRO MOD POLITIK (s. 133 – 194). I den forbindelse vil Anders Gadegaard kigge forbi og svare på spørgsmål. 

Bogen kan købes med rabat i Vor Frue kirkes museumsbutik til kr. 170,- 

Samtaleforum finder sted den tredje torsdag i hver måned (til og med april) kl. 19.00 – 21.45 i præsteboligen hos sognepræst Steffen Ringgaard Andresen, Fiolstræde 8, st.

Der serveres en skål suppe med en øl/et glas vin/vand og kaffe/the. Det koster 30,- kr. at deltage.

Giv gerne en forhåndstilkendegivelse om deltagelse på mail, sta@km.dk eller pr. telefon, 2383 8014.

Kommende datoer:  Torsdag 16. april (emnet for denne aften vil annonceres i god tid på www.domkirken.dk/samtaleforum

Om TRO MOD POLITIK 

Forlaget skriver om bogen, at Anders Gadegaard redegør for betydningen af de tre begreber tro, mod og politik og deres indbyrdes relation, og arbejder sig frem til en kristelig socialetik, der bygger på hans lange gerning som præst og på hans livslange forargelse over uretfærdig myndighedsadfærd. Således har bogen biografiske nedslag, al den stund person og fag hænger tæt sammen. Ligesom politik og forkyndelse hænger tæt sammen, da ethvert menneske er borger i et samfund og dermed et politisk væsen. Også præsten.

Anders Gadegaard har Martin Luther, Hannah Arendt og Václav Havel med i rygsækken, når han fremlægger sit ærinde, der også rummer et opgør med Søren Krarups ideologi. Den politiske prædiken analyseres, og til sidst i bogen viser en række prædikener, afholdt i Københavns Domkirke, hvordan de etiske grundværdier udfolder sig og bliver politisk vedkommende.