×

Advarselsmeddelelse

  • Begivenheden har allerede fundet sted.
Tirsdag d. 15. september 2020, kl. 19:00

Valgforsamling
Tirsdag 15. september kl. 19
Vor Frue Kirke, Nørregade 8, 1165 Kbh K

OBS. Valgforsamlingen er flyttet fra Domkirkens Hus til Vor Frue Kirke. 

Hermed indkaldes til offentlig valgforsamling til menighedsrådsvalget i Vor Frue Sogn (Københavns Domsogn) tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00 i Vor Frue Kirke, Nørregade 8, 1165 Kbh K.

Medlemmer og suppleanter til det nye menighedsråd vælges demokratisk ved hemmelig afstemning. Med mindre der er lister med kandidater, der herefter ønsker et afstemningsvalg, vælges det nye råd direkte på valgforsamlingen.

Alle er velkomne, men kun de personer, som fremgår af valglisten, har stemmeret. Stemmeberettiget er medlemmer af folkekirken, som er fyldt 18 år, og som enten bor i sognet eller har løst sognebånd til en af præsterne ved Vor Frue Kirke og ønsker at udøve deres valgret i Vor Frue Sogn. 

Som sognebåndsløser, der ønsker at deltage i valget i Vor Frue Sogn, anbefales det at sikre sig, at man er optaget på valglisten. Hvis dette ikke skulle være tilfældet, skal anmodning om sognebåndsløsning og meddelelse om flytning af de parlamentariske rettigheder være sognebåndsløserpræsten i hænde senest tirsdag den 1. september 2020 kl. 12.00 og være registreret i Den Elektroniske Kirkebog senest samme dag kl. 16.00. Disse frister gælder også i forhold til sognebåndsløserens valgbarhed og dermed mulighed for at opstille som kandidat på valgforsamlingen i Vor Frue Sogn.  

Valgforsamlingen foregår efter følgende dagsorden:

1. Velkomst ved valgbestyrelsen

2. Valg af dirigent

3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde

4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet

5. Kandidaternes egen præsentation

6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne

7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen

8. Skriftlig og hemmelig afstemning

9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen 

10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure

11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om mulighederne for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste

12. Eventuelt

Der skal vælges 9 medlemmer til menighedsrådet i Domsognet. Hvis der ikke stiller et tilstrækkeligt antal op, gennemføres endnu en afstemningsrunde samme aften om de resterende pladser og eventuelle stedfortrædere. Hvis der herefter stadig ikke er valgt kandidater nok, afholdes en ekstraordinær valgforsamling tirsdag den 6. oktober om de resterende pladser.

Spørgsmål kan sendes til valgbestyrelsen på e-mail: valg@domkirken.dk

På valgbestyrelsens vegne,
Karsten Fledelius 
Formand for valgbestyrelsen

Se også www.domkirken.dk/valg


Tirsdag den 15. september kl. 19 er der offentlig valgforsamling til menighedsrådsvalget i Vor Frue Sogn. Valgforsamlingen finder sted i Domkirkens Hus (Den Gamle Metropolitanskole), Fiolstræde 4, 1171 Kbh K.
Menighedsrådsvalg 2020: Offentlig valgforsamling