Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Uden mad og drikke...

Uden mad og drikke...


# Gamle nyheder
Udgivet onsdag d. 15. september 2021, kl. 14:00

Som hjemløs i København hører du til i Vor Frue Kirke. Om Den Storte Grydes etablering i 1996 og udviklingen frem til 2017: Hugs & Food

Af Susanne Torgard, kirke- og kulturmedarbejder i Vor Frue Kirke

Forkyndelse og undervisning, gudstjeneste, dåb, bryllup og begravelse er nogen af kirkens kerneydelser. Men mellem livets yderpunkter og i hverdagene mellem de ugentlige gudstjenester, der hvor livet leves, der hvor kriser kan opstå, der er kirken også med. Da står kirken til rådighed for mennesker, der har brug for hjælp; da er kirken til tjeneste; da er kristendommens kærlighedsbudskab på arbejde; da udøves der diakoni.

I det daglige oversættes ordet diakoni ofte som kirkens sociale arbejde. I mange år var der ansat en diakonisse ved Vor Frue kirke. Søster Johanne var en af de navnkundige og hun udførte i mange år et stort socialt arbejde både i kirkens menighedshjem og på hjemmebesøg hos ensomme og gamle og de mange børnerige familier i sognets kvarterer, der endnu op i 1970’erne var præget af saneringsmodne lejeboliger og mørke baggårde og udtalt fattigdom.


Hugs & Food (tidligere Den Sorte Gryde) fejrer 25 års jubilæum for brugerne torsdag d. 16. september 2021. 

Siden er byens demografi ændret og livsvilkårene højnet og den sundhedsfaglige omsorg varetages nu af det offentlige, men ensomhed og eksistentialistiske kriser forsvinder ikke bare, og her træder kirken til med tilbud om samtaler, sorggruppe, besøgstjeneste og praktisk hjælp til at overkomme livet. Udover dette almindelige ansvar, som alle kirker varetager, så har Vor Frue Kirke, som domkirke, yderligere et ansvar for de mennesker, der er hjemløse. Når man har en adresse hører man automatisk til i et sogn og en sognekirke, men har du ingen adresse, altså er hjemløs, så hører du til i Vor Frue Kirkes menighed. 

LÆS OGSÅ: Hugs & Food fejrer 25-års jubilæum

Måske tænker vi ikke så meget på København som en metropol, men i hjemløse-sammenhænge er den det. Storbyen trækker gadens folk til sig; her er mulighed for både at overleve på gaden og for at forsvinde, så da præsterne Knud Vad fra Vor Frue Kirke og Mads-Bjørn Jørgensen fra Sct. Andreas Kirke i 1996 blev inviteret med til at gentænke anvendelsen af Dronning Caroline Amalies Stiftelse i Gothersgade, var de ikke i tvivl: I kælderen kunne indrettes et ’suppekøkken’, der hver dag skulle tilbyde varm aftensmad for en ti’er. Den Sorte Gryde blev en realitet, og da kirkerne i Indre By og flere fonde støttede projektet, kunne kokken Hans og hans tro væbner Bo snart lange 60 måltider over disken hver aften. 

LÆS OGSÅ: Bedre end ingenting – det er ikke godt nok

Tilbuddet var åbent for alle, men selvfølgelig blev der hurtigt en gruppe af ’stamkunder’, der i forskellige konstellationer også benyttede sig af kirkens andre tilbud. Flere kom til foredrag, andagter, sammenkomster ved årets store begivenheder og ikke mindst en personlig snak på sognemedhjælperens kontor i Vor Frue kirke. På det kontor er det et stort privilegium, at vi ikke er ’systemet’, vi stiller ikke nødvendigvis krav om handling og overskud, der er ikke cpr-numre, evalueringer og tjeklister. Vi kan møde mennesket i akkurat det øjeblik, i den ’her og nu’ tilstand, hvor behovet er.


Arkivfoto fra Hugs & Foods lokaler i Nansensgade. 

Det varme måltid mad i Den Sorte Gryde var indgangen til mange samtaler, og omvendt kunne mange henvendelse om akut hjælp også lettes med en spisebillet til dagens måltid, og så kan verden se meget anderledes ud, og der kan findes gode løsninger.

Morsomt var det de gange, hvor byens unge mennesker forsøgte sig med at få en spisebillet til det, de troede var burgerkæden ’Den Sorte Gryde’. Så kom der også en snak ud af det, og endnu en lejlighed til at fortælle, at kirkens arbejde ikke kun er søndagens gudstjeneste. 

Den Sorte Gryde var et af mange hjemløse-tilbud i København og samarbejdet mellem  Vor Frue Kirke og flere private organisationer førte i 2007 til oprettelse af natherberger i de koldeste vintermåneder for byens uden-landske hjemløse. Siden er byens øvrige hjemløseindsatser blevet helt uvurderlige i samarbejdet om at støtte de mennesker, der søger vores hjælp.


Arkivfoto fra juli 2017, dengang Hugs & Food stadig hed Den Sorte Gryde. Medarbejdere og frivillige er pÅ vej til H.C. Ørstedparken for at dele mad ud til hjemløse i sommerperioden. 

Da Den Sorte Gryde blev etableret var den almindelige gæst typisk fra Danmark, Grønland og det øvrige Skandinavien – blandet med et par mænd fra Polen. Men i årene op mod 2010’erne skiftede tendensen blandt hjemløse i København – og dermed også gæsterne i 'Gryden' og i Vor Frue Kirke – og der blev en større og større andel af mennesker fra f.eks. Rumænien og Ungarn. De kom netop ofte til kirken med en forståelse af at her udføres diakoni og ordet ’charitas’ – barmhjertighed – kender de så godt hjemmefra. Udfordringen i forhold til at hjælpe er ellers ofte sproget, og så overhovedet at begribe, hvad det er for en virkelighed, de kommer fra. Ufattelig fattigdom og umenneskelige levevilkår, som vi slet ikke kan forstå. 

I løbet af 2010 ændredes brugen af Caroline Amalies Stiftelse, så værelserne oppe i huset blev lejet ud til psykisk sårbare. De gæster, der kom i Den Sorte Gryde havde ofte tilbragt dagen på byens bænke og ikke så sjældent havde varmekilden været snaps og vodka. Der var sjældent egentlig ballade, men det blev gradvist sværere at få plads til de mange forskellige behov i huset, så kirkernes bestyrelse for 'Gryden' måtte se sig om efter et nyt sted og i maj 2011 flyttede man lokaler til Turesensgade i Indre By. 

Sammen med den ændrede adresse kom der også et andet socialpædagogisk indhold i arbejdet i Den Sorte Gryde, der i 2017 skiftede navn til Hugs & Food. Det nye navn skulle sinalere, at stedet ikke blot er et tilbud om mad og de mest basale behov, men også omsorg, hvile og hjælp.

Artiklen er første gang udgivet i kirkemagasinet 'Domkirken' marts-maj-2021


Arkivfoto fra navnefest på Nansensgade i forbindelse med at Den Sorte Gryde skiftede navn til Hugs & Food den 21. september 2017.


Medarbejderne i Hugs & Food fejrer 25 års jubilæum sammen med værestedets brugere torsdag d. 16. september 2021.