Udgivet ons d. 16. sep 2020, kl. 11:46

Ved valgforsamlingen og opstillingsmødet i Vor Frue Sogn (Københavns Domsogn) valgtes den 15. september 2020 følgende 9 medlemmer til menighedsrådet for perioden 2020/2024:

1. Hanne Esmann
2. Jakob Brandtberg Knudsen
3. Ole Steffen Ehlers
4. Charlotte Ekstrand
5. Jeppe Laurids Hedaa
6. Hanne Møllegaard Sundin
7. Lisbeth Astrid Wøldike Maindal
8. Michael Vielsted
9. Nore Luna Kornø Rasmussen

Efterfølgende valgtes til stedfortrædere:

1. Benedicte Christiansen
2. Finn Risum
3. Mai Christiansen
4. Henrik Norholt
5. Anne Dorte Schwarz-Nielsen
6. Malene Birkebo Nielsen
7. Ulla Groth
8. Anne Kirstine Hedeager Krag
9. Ingrid Ma Shantie Andersen

Der er til og med tirsdag den 13. oktober 2020 mulighed for at stille alternative kandidatlister op. Sådanne lister, som i Domsognet kan rumme fra 1 til 18 navne og skal have mindst 9 stillere, kan indleveres til valgbestyrelsen på provstikontoret i Fiolstræde 8, kælderen, senest den 13. oktober 2020. Det er også muligt at indsende eller indlevere kandidatliste til kirkeværge Jakob Knudsen på adressen: Nørre Søgade 9A. 4tv, 1370 Kbh K. 

Kandidatlisterne skal indeholde oplysning om hver kandidats navn, bopæl og personnummer, og være ledsaget af en underskrevet samtykkeerklæring fra hver enkelt kandidat. Personer, som er valgt som kandidater eller stedfortrædere på valgforsamlingen, kan vælge at stille op på en alternativ liste, men ingen person kan være opstillet på mere end én liste. 

Kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt blanket, jf. § 10 i cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd. I tilfælde af at der er indleveret mindst 1 gyldig alternativ kandidatliste, afholdes der afstemningsvalg tirsdag den 17. november. 

For yderligere oplysninger eller spørgsmål er det muligt at kontakte valgbestyrelsens formand, Karsten Fledelius, kfledelius@gmail.com, mobil 4013 4060.

Er der ikke senest 13. oktober indleveret gyldige alternative kandidatlister, vil ovenstående kandidatliste udgøre Domsognets nye menighedsråd fra det nye kirkeårs begyndelse den 29. november 2020. 

På valgbestyrelsens vegne
Karsten Fledelius

Billeder fra valgforsamling til Vor Frue Sogns Menighedsråd tirsdag 15. september 2020


Kategorier Aktuelt